เพลง ตราบชีวิตข้ามี (พระบิดา พระบุตรพระวิญญาณ)

Intro : Am F (4) D G
Am                   F                   C                             G/B
พระบิดา พระบุตรพระ วิญญาณ     ข้าอยากจะพบ ความรักแท้จริง
Am            F             C                      G/B
ขอให้ข้า ได้รักพระองค์    ในพระองค์ ข้าพบหนทาง
Em         Am      Em                    Am
* ข้ามอบชีวิตถวาย  และทรงให้ข้าได้พบ พระองค์ 
                   F                         C/B          F   D    G
  เพราะความรัก ความดีงาม ติดตามข้าไป ตลอดวัน คืน ของข้า
C              Am    F           G     Em      Am    F        G
** ด้วยบทเพลง ที่ข้าร้องสรรเสริญ      ด้วยชีวิต ทุกสิ่ง ที่ข้ามี
         Am      G     F       G       Am       F       G
    พระเจ้า ข้าขอ ถวาย พระองค์ สุดใจ ตราบชีวิตข้ามี...
Am               F            C                 G/B
ความยินดี อยู่ในพระองค์     ในวิหาร แห่งการสรรเสริญ
Am              F             C              G/B
ข้าจะมี ความสุขนิรันดร์      พระองค์ ที่ข้าเทิดทูน (*,**,**) 
    ข้าอยากจะพบ ความรักแท้จริง
Am            F             C                      G/B
ขอให้ข้า ได้รักพระองค์    ในพระองค์ ข้าพบหนทาง
Em         Am      Em                    Am
* ข้ามอบชีวิตถวาย  และทรงให้ข้าได้พบ พระองค์ 
                   F                         C/B          F   D    G
  เพราะความรัก ความดีงาม ติดตามข้าไป ตลอดวัน คืน ของข้า
C              Am    F           G     Em      Am    F        G
** ด้วยบทเพลง ที่ข้าร้องสรรเสริญ      ด้วยชีวิต ทุกสิ่ง ที่ข้ามี
         Am      G     F       G       Am       F       G
    พระเจ้า ข้าขอ ถวาย พระองค์ สุดใจ ตราบชีวิตข้ามี...
Am               F            C                 G/B
ความยินดี อยู่ในพระองค์     ในวิหาร แห่งการสรรเสริญ
Am              F             C              G/B
ข้าจะมี ความสุขนิรันดร์      พระองค์ ที่ข้าเทิดทูน (*,**,**)ThaiWorship.com