เพลง ถวายสิริ

1.พระบารมี   ประกาศพระบารมี
แด่พระเยซู   รับพระเกียรติ
อำนาจและสรรเสริญ
       
2.พระบารมี   อำนาจทั่วปฐพี
มาจากบัลลังก์   พร้อมด้วยพลัง
แห่งคำสรรเสริญ
              
*จงแซ่ซ้อง ยกย่องพระนาม
ของพระเยซูเจ้า
ถวายเกียรติ และสดุดี
องค์ผู้ทรงราศี (ซ้ำข้อ 1,2)
              
3.พระบารมี   ประกาศพระบารมี
พระคริสต์คราวนี้    ฟื้นคืนชีวี
เพื่อเป็นราชาThaiWorship.com