เพลง บริสุทธิ์

Intro : F / F / Bb / Bb (2)

    ข้าพระองค์นมัสการ
       Bb
กราบลงเบื้องบาทด้วยใจยำเกรง
      Dm      C            Bb
พระนาม ได้ชมพระบารมี
F
 พระองค์ทรงอัศจรรย์
        Bb
ความรักเมตตาหลั่งไหลท่วมใจ
     Dm     C           Bb
ของข้า ได้ชมพระบารมี
Gm             Am                 Bb    C
    เหล่าฑูตสวรรค์สรรเสริญ บริสุทธิ์
     F                    Gm
    บริสุทธิ์ พระองค์บริสุทธิ์
                        Bb
ชาวโลกซ้องสรรเสริญ
                           F            C
องค์ราชาผู้ทรงประทับบนบัลลังก์
 F                    Gm
บริสุทธิ์ พระองค์บริสุทธิ์
                  Bb
ชาวโลกจงยินดี
                       F F / F / Bb / Bb
ชาวโลกจงเปรมปรีดิ์
     F           Dm
    ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
 Bb                 F
ฮาเลลูยา พระองค์ (4)ThaiWorship.com