เพลง ต่อหน้าพระพักตร์

Cmaj7        Dm7 G7
    ต่อหน้าพระพักตร์  
          Cmaj7 Am7 
จิตข้าสรรเสริญ
           Dm7         G7
ในที่ประทับพระองค์  
               Cmaj7        C7
ได้เห็นพระพักตร์งดงาม
                 Dm7           G7
* จึงร้องบทเพลงสรรเสริญ   
         Em    Am7
จะหาผู้ใดงดงาม
                         Dm7    G7
เปรียบเหมือนพระองค์ไม่มี
                    C
งามเหนือนามใดThaiWorship.com