เพลง ถวายเกียรติพระสิริ

F
    ถวายเกียรติพระสิริ   
     F/A                         Bb
พระเจ้าผู้ครอบครองเบื้องบน
      Bb/D     C/E
สรรเสริญพระนาม
   F                 
ถวายเกียรติพระสิริ 
        F/A   Bb  
ผู้ดำรงนิรันดร
         C/Bb     Bb/C    C  D
ข้าสรรเสริญพระนาม
Gm  F       C/E   C 
ทรงเป็นพระเจ้า
  F                   Am  Bb    F/A           
ทรงครองด้วยสัจจานิรันดร์
 Gm    F  C/E    
ทั่วทั้งโลกหล้า
 C F         Am      Bb   F/A       
ยินดีในพระนามเลิศฟ้า
 Gm7           Gm/F 
ถวายเกียรติพระสิริ 
 Eb   Bb/C                     F      
พระเจ้าผู้ครอบครองเบื้องบนThaiWorship.com