เพลง ถ่อมตัวลง

Intro : E B C#m A F#m    E B C#m A F#m    E/G A E#G# F#m
            E/G# A E/G# F#m   C#m B A E/G# F#m   B E E/D  E D/E
E                       B     C#m                 A       F#m
ถ่อมตัวลง     เกียรติยศที่มี       วางแทบเท้าพระเยซู
E                        B       C#m       A           B
รับพระเมตตา ความรักยิ่งใหญ่ ที่แทบเท้า พระเยซู
   E/G# (B) A   E/G#    F#m
และเราร้องบริ   บริ บริสุทธิ์ 
   E/G# (B) A    E/G#   F#m
และเราร้องบริ   บริ บริสุทธิ์ 
    C#m B  A    E/G# F#m B
และเราร้องบริ  บริ บริสุทธิ์ 
  E  เปลี่ยนคีย์ลง D C# C  C/Bb C   F   จบลง Dm C Bb F/A Gm C F F/Db F
พระเยซู       (พระเยซู)