เพลง ร้องเพลงยินดีในพระเจ้า

Dm                           C               A7       Dm       
1.ร้องเพลงยินดีในพระเจ้าเถิดเหล่าผู้ชอบธรรม (X2)              
                           C              Dm              G          C       
ร้องสรรเสริญด้วยเพลงบทใหม่       จงให้ใจยินดีในพระองค์
  Dm     Bb      C    Dm                         Bb       C             Dm                                  
จงสาธุการองค์พระผู้เป็นเจ้า   ยกย่องพระนามขององค์พระเจ้า       
 Dm    Bb        C      Dm                           Bb      A     
จงสาธุการองค์พระผู้เป็นเจ้า       และยกย่องพระนาม
 Dm                           C                        Dm
2.ร้องเพลงยินดีในพระเจ้าเถิดเหล่าผู้ชอบธรรม (X2)       
 Dm A7/F  Dm/F   A7   Dm             Dm    A7/E Dm/F  A7    Dm              
สรร(ระ)เสริญพระนาม          สรร(ระ)เสริญพระนาม              
Dm  Gm  Bb  maj7  A7   Dm       Gm9  A+7   A7    Dm          
สรร(ระ)เสริญพระนาม          สรร(ระ)เสริญพระนาม