เพลง ชั่วชีวี

INTRO: A D Bm E (x2)
        A          D               A       
1.ให้ชีวิตลูกสรรเสริญแด่พระองค์
       A              D            A       
ด้วยหนทางของพระองค์ที่งดงาม
        D               C#7         F#m       
ในการงานของลูกนั้นและถ้อยคำทุกทุกคำ
      Bm                 E       
จะนมัสการพระองค์ ชั่วชีวี
         A        D              A
 2.ตื่นนิทราลูกจะร้องแด่พระนาม          
            A      D             A       
ทุกลมปราณที่ได้รับ ขอบพระคุณ
         D        C#7    F#m           Bm       
จากอรุณรุ่งจวบจน อธิษฐานคำสุดท้าย
       A          E        A       
จะนมัสการพระองค์ ชั่วชีวี
     D             A    F#m       
*ชั่วชีวี       ชั่วชีวี
      Bm      E            A       
จะนมัสการพระองค์ชั่วชีวี
    D            C#7  F#m       
ชั่วชีวี       ชั่วชีวี
      Bm     E             A       
จะนมัสการพระองค์ชั่วชีวี
      A           D          A                                   
3.ให้ชีวิตลูกเป็นที่พอพระทัย
       A            D           A                            
ช่วยลูกให้สรรเสริญเท่า ที่ลูกมี                                                 
      D               C#7     F#m                                   
ขอให้ความคิดในใจ ทำให้พระองค์ยินดี              
      Bm                     E                                   
จะนมัสการพระองค์ ชั่วชีวี                                          
          A            D                A                            
4.แต่ละวัน เป็นของขวัญ จากพระองค์                     
     A           D          A                                          
ผู้ก่อร่างทุกทุกอย่างที่ลูกเป็น                                   
   D               C#7     F#m           Bm                     
ให้ชีวิตของลูกนั้นสื่อความหมายแห่งคำนี้                                   
     A             E       A                            
จะนมัสการพระองค์ ชั่วชีวี              
       D            A    F#m                                          
**ชั่วชีวี       ชั่วชีวี                                                            Bm                 E   A                                   
จะนมัสการพระองค์ชั่วชีวี              
        D      C#7            F#m          Bm              
ตราบที่ลูกมีชีวิตโดยพระคุณและฤทธิ์เดช                     
      A              E       
จะนมัสการพระองค์                                   
       A             E              
จะนมัสการพระองค์                            
      A             E   Bm   E   A                                   
จะนมัสการพระองค์   ชั่ว...ชี...วี