เพลง ร้องถึงรักยิ่งใหญ่

1. ขออวยพรนามบริสุทธิ์   
ด้วยทุกสิ่งที่ลูกมี
อยู่เพื่อนมัสการพระองค์ผู้เดียว
โปรดทรงนำลูกออกจากความมืด
สู่แสงแห่งพระสิริ
ลูกจะร้องถึงรักยิ่งใหญ่
ตลอดนิรันดร์(x2)

2.ลูกรักที่จะได้เห็นพระองค์
ถูกยกขึ้นสูง เทิดทูน
อยากเห็นทุกชาติ
คุกเข่าลงกราบพระองค์
พระองค์ผู้เดียวองค์พระเยซู
ที่พาดวงใจเยือกเย็น
มาพบความรัก
และสันติสุขนิรันดร์(x2)

*วิสุทธิ์  วิสุทธิ์ 
พระองค์ทรงบริสุทธิ์
วิสุทธิ์  วิสุทธิ์ 
พระองค์ทรงบริสุทธิ์

3.เสียงแตรจะดังขึ้น
และทั้งฟ้าสวรรค์จะรู้
ว่าเวลาบั้นปลายได้มาถึง
เพื่อเจ้าสาวจะยืน เคียงข้าง
ได้ยินเสียงฑูตสวรรค์ร้องว่า