เพลง ร้อง...สรร(ระ)เสริญพระนาม

Gm                                                          
*ร้อง...สรร(ระ)เสริญพระนาม                                          
ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์       
                     C                                          
(บอกอีกทีว่า) ฉัน..สรร(ระ)เสริญพระนาม                     
       Gm                                                   
(ใช่) ฉันนั้นจะไม่อาย และไม่เกรง                                   
        D                                                 
พวกมารไม่ชอบก็ช่างมัน แต่ฉันไม่สน                            
     C                                                 
ฉันเองยังคง ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์อยู่ต่อไป                                   
C   D D#                            Gm                     
ฉัน