เพลง ชัยชนะโลกนี้

C                 F             C7
    ชัยชนะโลกนี้        ชัยชนะโลกนี้
 C                       G7
โดยโลหิตพระเยซู        ชัยชนะโลกนี้
 C
วางใจในพระเจ้า        เราเห็นสง่าราศี
      F              C    G7       C
เราเชื่อในพระเยซู        ผู้ชนะโลกนี้