เพลง แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

D            G       D          Em                    A
    ไม่รู้ว่าเหตุใดพระเจ้า แสดงพระคุณมากมาย
       D           G        D          Em     A     D    D7
เหตุใดที่พระเยซูยอมตาย   ล้างใจข้าให้สะอาด
          G                  D      Bm                Em
* แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ      และเชื่อมั่นคงว่า
                   A             D D7          G
พระองค์ทรงฤทธิ์ อาจรักษาซึ่งมอบไว้กับ
 D        Bm         Em  A      D
พระองค์     จนถึงกาลวันนั้นได้
     D                  G        D      Em                      A
    ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา   เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
       D      G          D                    Em    A    D
หรือข้าต้องถึงความมรณา   หรือได้พบในเวหา