เพลง ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

Cm      Gm           Cm
    ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า  
Cm      Gm           Cm   Eb
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
G  Cm  Gm  Ab        Eb
ร้องฮาเลลูยา ร้องฮาเลลูยา
Cm      Gm           Cm
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า