เพลง WAKE   WAKE

WAKE 
 Intro :   C   D   Bm   Em (x4)
      C                         D                       Bm                      Em 
 ในเช้าวันใหม่     ความหวังเฉิดฉาย     เรายกพระนาม     เพ่งมองพระองค์ 
       C                      D                        Bm                    Em 
 ปรับหัวใจเรา     ให้เหมือนพระองค์     ในทางที่เดิน     ทรงประทับอยู่  
       C                           D                           Bm                    Em 
ด้วยไฟที่มีในใจ     เปี่ยมด้วยความหวัง     ความรักพระองค์     จุดไฟขึ้นใหม่
        C                    D                  Bm                    Em
เส้นทางมืดมน     บัดนี้สดใส     ทรงเป็นดังไฟ     แห่งชัยชนะ
      C                            D                                   Bm                                     
     ทรงประทับ   ไม่ทิ้งไป   ความรักพระองค์ในใจ     ทรงเคียงกาย   ไม่ห่างไกล     
Em
ส่องแสงฉาย   ในทุก ๆ วัน ( X2 ) Solo :   C   D   Bm   Em (x4)

                    C                              D                            Bm           Em
                    อยู่     ทรงพระชนม์อยู่     ทรงพระชนม์อยู่     ทรงอยู่ในใจทุกเวลา ( X2 )
Solo :   C   D   Bm   Em (x4)
                       C                          D                           Bm                    Em
               ด้วยไฟที่มีในใจ     เปี่ยมด้วยความหวัง     ความรักพระองค์     จุดไฟขึ้นใหม่
                      C                     D                  Bm                   Em
               เส้นทางมืดมน     บัดนี้สดใส     ทรงเป็นดั่งไฟ    แห่งชัยชนะ
      C                            D                                   Bm                        
     ทรงประทับ   ไม่ทิ้งไป   ความรักพระองค์ในใจ     ทรงเคียงกาย   ไม่ห่างไกล     
Em
ส่องแสงฉาย   ในทุก ๆ วัน ( X2 ) Solo :   C   D   Bm   Em (x4)

                    C                             D                             Bm           Em
                    อยู่     ทรงพระชนม์อยู่     ทรงพระชนม์อยู่     ทรงอยู่ในใจทุกเวลา ( X2 )
Solo :   C   D   Bm   Em (x2)เงียบ

              C                D              Bm             Em
                 นิจนิรันดร์     นิจนิรันดร์   นิจนิรันดร์     ในความรัก     ( X3 )
              C                D              Bm             Em
                 นิจนิรันดร์     นิจนิรันดร์   นิจนิรันดร์     เรามั่นใจ
      C                            D                                   Bm           
     ทรงประทับ   ไม่ทิ้งไป   ความรักพระองค์ในใจ     ทรงเคียงกาย   ไม่ห่างไกล     
Em
ส่องแสงฉาย   ในทุก ๆ วัน ( X2 ) Solo :   C   D   Bm   Em (x4)

                     C                            D                             Bm           Em
                    อยู่     ทรงพระชนม์อยู่     ทรงพระชนม์อยู่     ทรงอยู่ในใจทุกเวลา ( X2 )
Solo :   C   D   Bm   Em (x2)