เพลง SAVIOUR OF THE WORLD   SAVIOUR OF THE WORLD

SAVIOUR OF THE WORLD 
INTRO:  D Em G Bm A (2 ครั้ง) 

VERSE 1: 
   D 
นี่คือเวลาที่เธอและฉัน จะก้าวเข้าสู่ แดน คานาอัน
    Em                    G             A 
ร่วมใจเป็นหนึ่ง ครอบครัวพันธสัญญา
VERSE 2: 
       D 
พระคริสต์สถิต ท่ามกลางพวกเรา
 Em 
และทรงโอบกอด ด้วยความชอบธรรม 
    G                 Bm            A 
ให้เราประกาศ โห่ร้อง ด้วยชัยชนะ 
PRE-Chorus: 
 G             A            G            A       
เบิกดวงตา เพื่อชื่นชม พระสิริพระองค์ 
  G           Bm      A 
ฤทธิ์อำนาจ พระบารมี 
Chorus: 
      D 
พระเย ซู ผู้ยอมวายพระชนม์
     Em 
พระ เย ซู ผู้ฟื้นคืน พระชนม์
       G          Bm                A 
พระ เย ซู องค์พระ ผู้ช่วย ของข้า 
      D 
พระเย ซู ผู้ทรงชนะ บาป
     Em 
พระ เย ซู กลับมา ไม่ช้านาน
       G          Bm                A 
พระ เย ซู องค์พระ ผู้ช่วย ของข้า

Solo: D Em G Bm A (2 ครั้ง) 

ซ้ำ VERSE 1: 1 ครั้ง
ซ้ำ Chorus: 2 ครั้ง
ซ้ำ PRE-Chorus: 2 ครั้ง
ซ้ำ VERSE 1: 1 ครั้ง
BRIDGE: 
      D        Em 
พระเยซู พระเยซู 
       G          Bm                A 
พระ เย ซู องค์พระ ผู้ช่วย ของข้า (2 รอบ)
SAVIOUR OF THE WORLD 
(SAVIOUR OF THE WORLD / Planet Shakers) 

INTRO:  D Em G Bm A (2X) 


VERSE 1: 
       D 
IT’S TIME FOR YOU AND I TO STAND 

TO MARCH INTO OUR PROMISED LAND 
    Em                  G             A 
TO WALK IN FAITH AND NOT BY WHAT I SEE 

VERSE 2: 
     D 
HIS FAVOR IS UPON US NOW 
 Em 
WE’RE CLOTHED IN RIGHTEOUSNESS AND POWER 
      G              Bm             A 
IT’S TIME FOR US TO SHOUT THE VICTORY 

PRE-Chorus: 
  G         A                 G          A       
LIFT YOUR EYES TO SEE HIM CLOTHED IN MAJESTY 
  G        Bm            A 
GREAT AND POWERFUL IS HE 

Chorus: 

JESUS HE CONQUERED THE GRAVE 
Em 
JESUS THE LAMB THAT WAS SLAIN 
G        Bm               A 
JESUS THE SAVIOUR OF THE WORLD 

JESUS HE OVERCAME SIN 
Em 
JESUS HE’S COMING AGAIN 
G        Bm               A 
JESUS THE SAVIOUR OF THE WORLD 

BRIDGE: 

JESUS 
Em 
JESUS 
G        Bm               A 
JESUS THE SAVIOUR OF THE WORLD 
G        Bm               A 
JESUS THE SAVIOUR OF THE WORLD

GuitareTab.com © 2014