เพลง Desert Song   Desert Song

Intro :  Bm  A  G  D

    Bm      A        G           D   
1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร        
        Bm     A          G         D    
    เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด        
    Bm         A          G               D 
    ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา        
        Bm         A         G            
    พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า        

   
    Bm      A         G         D    
2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า        
        Bm        A            G       D          
    ยามสิ้นแรง ล้มลง และเจ็บปวด        
     Bm        A        G                  D
    เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ        
        Bm         A/F#     G            
    ขอพระองค์ชำระข้าด้วยไฟ        
               D               A            
** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ        
            G                    D            
    ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้        
    D/C#      A            Bm            
    ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง        
                     G                   A        Bm            
    ทรง เป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา        

    
    Bm      A          G                                        
3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ                                    
          Bm      A           G                                        
    ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า                                    
    Bm          A        G                                        
    ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์                                    
        Bm       A/F#      G                                        
    และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา                                    

                                
     D                                                        
B. ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา                                    
    Bm                                                          
    ทรงเป็นพระเจ้า                                    
                           A                                        
    ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ                                    
    G             D                                        
    ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ                                    

                            
    Bm      A        G                                        
4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล                                    
    Bm            A            G                                        
    ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว                                    
    Bm       A           G                                        
    ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลาย                                    
    Bm           A        G                                        
    เมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย
Intro :  Bm  A  G

    Bm      A        G            
1. This is my prayer in the desert        
        Bm     A          G            
    When all that's within me feels dry        
    Bm         A          G            
    This is my prayer in my hunger and need        
        Bm         A         G            
    My God is the God who provides     

   
    Bm      A         G            
2. This is my prayer in the fire        
        Bm        A            G            
    In weakness or trial or pain        
     Bm        A        G            
    There is a faith proved of more worth than gold        
        Bm         A/F#     G            
    So refine me Lord through the flame        
               D               A            
**I will bring praise, I will bring praise        
            G                    D            
    No weapon formed against me shall remain        
    D/C#      A            Bm            
    I will rejoice, I will declare        
             G              A        Bm            
    God is my victory and He is here    

    
    Bm      A          G                                        
3.  And this is my prayer in the battle                                    
          Bm      A           G                                        
    And triumph is still on its way                                    
    Bm          A        G                                        
    I am a conqueror and co-heir with Christ                                    
        Bm       A/F#      G                                        
    So firm on His promise I'll stand    

                                
     D                                                        
B. All of my life.  In every season                                    
    Bm                                                          
    You are still God                                    
                           A                                        
    I have a reason to sing                                    
    G             D                                        
    I have a reason to worship       

                            
    Bm      A        G                                        
4. This is my prayer in the harvest                                    
    Bm            A            G                                        
    When favor and providence flow                                    
    Bm       A           G                                        
    I know I'm filled to be emptied again                                    
    Bm           A        G                                        
    The seed I've received I will sow