เพลง 10000 เหตุผลเพื่อสรรเสริญ   10000 Reasons

      C          G    D         Em    C   G         D
ขอถวายสาธุการ องค์ผู้บริสุทธิ์ นมัสการพระองค์
             C                   G   C   D    Em   C            D   G
ขอเปล่งเสียงด้วยเพลงใหม่ ร้องสรรเสริญ พระนามผู้บริสุทธิ์
    G                    D
เรารู้ทุกวัน ในยามเช้าของวันใหม่
C                                     D    G
   พระนามพระองค์ จะเป็นที่สรรเสริญ
     C             G              D                     Em
แม้ข้าต้องพบเจอ เรื่องทนทุกข์และเจอเรื่องราวใดๆ
C            G                       D          G
   ให้ข้ายังคง ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
      C         G     D         Em   C    G         D
ขอถวายสาธุการ องค์ผู้บริสุทธิ์ นมัสการพระองค์
             C                   G    C   D   Em   C           D G
ขอเปล่งเสียงด้วยเพลงใหม่ ร้องสรรเสริญ พระนามผู้บริสุทธิ์
         G                             D                                            
เปรี่ยมด้วยความรัก ทรงโกรธช้าและเมตตา
C                  G                 D        G
   พระนามพระองค์ ยิ่งใหญ่ เกินบรรยาย
         C              G              D               Em
เพราะพระองค์ทรงดี ตลอดวันคืน ร้องสรรเสริญ
C              G                     D                 G
    ใจข้าได้พบกว่า หมื่นเหตุผล (เพื่อ)สรรเสริญ
       G                  D
จวบจนเวลา ท่ีวันนั้นไร้เรี่ยวแรง
C                                        D            G
   จิตวิญญาณข้า อยู่ในพระหัตถ์ พระองค์
       C              G       D                     Em
ส่วนลึกของหัวใจ ขอถวาย เสียงสรรเสริญ
C                 G               D  G
    ชั่วนิรันดร์ข้า กราบนมัสการ

เนื้อไทยโดย coc กรุงเทพ
 Bless the Lord Oh my soul
Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before
Oh my soul
I'll worship Your holy name
The sun comes up it's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass and whatever lies before me
Let me be singing when the evening comes
Bless the Lord Oh my soul
Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before
Oh my soul
I'll worship Your holy name
You're rich in love and You're slow to anger
Your name is great and Your heart is kind
For all Your goodness I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find
Bless the Lord Oh my soul
Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before
Oh my soul
I'll worship Your holy name
And on that day when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore
Forevermore
Bless the Lord Oh my soul
Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before
Oh my soul
I'll worship Your holy name
Bless the Lord Oh my soul
Oh my soul
Worship His holy name
Sing like never before
Oh my soul
I'll worship Your holy name
Jesus I'll worship Your holy name
Lord I'll worship Your holy name