เพลง ไฟไฟ  

G       
    ไฟ ไฟ แห่งองค์พระวิญญาณ
                                D7
โปรดประทานแก่เราวันนี้
     C
    ไฟ ไฟ แห่งองค์พระวิญญาณ   
              G
โปรดประทานท่ามกลางพวกเรา
     G 
    ไฟ ไฟ แห่งองค์พระวิญญาณ   
            C
โปรดชำระบาปพ้นมลทิน
     C                   G
    ขอ พระเจ้าประทาน   
           Am       D7         G       
ประสบการณ์วันเพ็นเทคศเต