เพลง ไฟไฟไฟ  

F                Dm
    ไฟไฟไฟ ขององค์พระเจ้า
Gm                       C7 
ลอยลงมาเหนือพวกเรา   
  F             Dm
คริสเตียนไม่ควรซึมเซา
Gm     C7       F
มาพวกเราร้องเพลง
     F            Dm
    ขอองค์พระเยซูเจ้า   
     Gm         C7
ประทานไฟลงมา
 F            Dm
ขอองค์พระเยซูเจ้า   
     Gm     C7    F
ประทานไฟในใจข้า