เพลง ไฟพระวิญญาณ  

Am                             F
  * ไฟ ไฟ ไฟ โปรดเติมให้ล้นในใจ 
 G       Em             Am      Em
พระวิญญาณอันทรงสง่าราศี
 Am                F            G
นำชีวี ให้เป็นที่พอพระทัย 
           Em       Am
เพื่อจะนมัสการตลอดไป
      F       G            Am
    องค์พระวิญญาณโปรดเจิม 
  F          G      Am
เจิมให้ล้นภายในจิตใจ
   F        G         C     Am
โปรดเจิมฉันโดยพระฤทธา
            F                     E7 
โปรดให้ฉันกล้าหาญเข้มแข็ง (*)
     F       G       Am
    เรานั้นเป็นคนชอบธรรม 
  F        G         Am
เป็นเชื้อชาติทรงเลือกสรร
  F      G    C        Am
เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้า
            F              E7 
และทำลาย อบายอธรรม (*)
      F       G          Am 
    องค์พระวิญญาณของฉัน
  F      G       Am 
ทรงงดงามสุดเอ่ยคำ 
 F     G          C    Am
ไม่ใช่ฤทธิ์และไม่ใช่แรง
            F                    E7 
แต่โดยพระวิญญาณพระเจ้า (*)
 G          Em         Am/G
    เพื่อจะนมัสการตลอดไป
      Am/G     Am 
อย่างสุดใจ ตลอดไป