เพลง โฮซันนา   Hosanna

INTRO:  C#m   E   F#m   G#m

E
ฉันเห็นพระสิริ   งดงาม
C#m
พระเยซู  จะเสด็จมา
         F#m              G#m    C#m              
ทั่วทั้งโลกา จะเห็นพระองค์
E
ฉันรับความรัก  และพระคุณ
C#m
ทรงชำระ  ให้เราเป็นไท
             F#m                      B
และทุกทุกคน ต่างซ้องสรรเสริญ

(Chorus)

E/G# A   B  C#m        A      C#m   B          
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด 
E/G# A   B  C#m      A   B         C#m
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด

ฉันเห็นบรรดา ชนมากมาย
C#m
ทวีขึ้น   จนเต็มแผ่นดิน
                     F#m          G#m
หมดสิ้นความเชื่อ หมดสิ้นกำลัง
E
พระองค์จะนำการฟื้นฟู
C#m 
ขอเพียงเราเข้ามาร้องทูล
                   F#m                   B
และน้อมก้มกราบ เพื่อยกพระนาม

(Chorus)

E/G# A   B  C#m        A      C#m   B          
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด 
E/G# A   B  C#m      A   B         C#m
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด
 A                                  B
พระองค์ทรงเยียวยา   รักษาใจ
E                                          C#m
ทรงชำระดวงตา  ให้ได้เห็นความจริง
A                             B              C#m
สำแดงให้ฉันมี    ความรัก เหมือนพระองค์
A                             B
รักพระองค์ ละลายดวงใจ
E                           C#m
ขอมอบชีวิตให้   อยู่ในน้ำพระทัย
A                              B        E
ทุกทุกวัน ฉันมีเป้าหมาย สู่นิรันดร์

(Chorus)

E/G# A   B  C#m        A      C#m   B          
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด 
E/G# A   B  C#m      A   B         C#m
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา องค์ ผู้สูงสุด
I see the King of glory        
   
Coming on the clouds with fire        
    
The whole earth shakes, the whole earth shakes        
     
I see His love and mercy        
    
Washing over all our sin        
     
The people sing, the people sing        
                        
        
Hosanna,  Hosanna        
    
Hosanna in the highest        
   
Hosanna, Hosanna        
     
Hosanna in the highest
 
                                    
I see a generation                                    
                                
Rising up to take their place                                    
                        
With selfless faith, with selfless faith                                    
                            
I see a near revival                                    
                                  
Stirring as we pray and seek                                    
                          
We're on our knees, we're on knees                                    
                                        
                                     
                                        
                               
Heal my heart and make me clean                                    
                                    
Open up my eyes to the things unseen                                    
                                 
Show me how to love like you have loved me                                    
                                
Break my heart for what breaks yours                                    
                                   
Everything I am for Your kingdom cause                                    
                                    
As I walk from earth into eternity