เพลง โฮซันนา  

G           D7
    โฮซันนา โฮซันนา
    G                         D7   
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (2)
  C                          G
  * เรายกพระนามพระองค์
C                       G     
 สรรเสริญด้วยสุดใจ
       C              G       Em
สาธุการองค์พระเจ้าของเรา
        C                   D7     G   
สรรเสริญแด่องค์พระเจ้าสูงสุด
      G      D7 
    พระสิริ พระสิริ
   G                   D7   
จงมีแด่องค์จอมราชา  (2) (*)