เพลง แตะต้องใจข้า  

E           A7 B7             E
    แตะต้องใจข้า องค์พระวิญญาณ
  E           A7    B7                 E
แตะต้องใจข้า ให้ข้าเหมือนพระคริสต์
 A7 E7
แตะต้อง แตะต้องใจข้า
 A7 B7                           B7
แตะต้อง        ให้ข้าเหมือนพระคริสต์