เพลง เฝ้ามองพระองค์   I Look to You

G            C    D                   G          Em              
เฝ้ามองพระองค์ ทรงเป็นแพทย์ประเสริฐ
                   C    D                  G
เฝ้ามองพระองค์ ทรงฟื้นใจของข้า                      
                    C D          Bm   Em                                          
เฝ้ามองพระองค์ พระเยซู ผู้ไถ่                                   
       C           D                     G                            
บรรดาผู้ที่เฝ้ามองจะกลับ สม