เพลง เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ   O holy night

C                      F                    C
    เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
             Am        G7             C G7
คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
 C                       F                        C
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
              Em           B7         Em
วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
      G7                         C
พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้
              G7                             C
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ ความบาปของปวงประชา
   Am       Em    Dm                    Am
    ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู
         C    G7  C   F    C     G7     C
เพราะว่า ในวัน นั้นทรงธรรมเสด็จลงมา
      G7       C      F   C    G7     C
เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา
เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
O holy night! The stars are brightly shining;
คือเป็นเวลา ที่พระคริสต์ได้ประสูติ 
It is the night of the dear Savior's birth.

นานมานักหนา ทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
Long lay the world in sin and error pining;
วิโยคโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
Till He appeared and the soul felt its worth.

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้
A thrill of hope, the weary world rejoices;
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ ความบาปของปวงประชา
For yonder breaks, a new and glorious morn. 

ข้าขอบูชา วันทากราบไหว้พระเยซู
Fall on your knees! Oh hear the angel voices!
เพราะว่า ในวันนั้นทรงธรรมเสด็จลงมา
Oh night divine! Oh night
when Christ was born,
เพื่อเปิดหนทาง สวรรค์ให้แก่ประชา
Oh night divine! Oh night, Oh night divine! 

ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง
Led by the light of faith serenely beaming,
ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
With glowing hearts by His cradle we stand.
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้
So led by light of a star sweetly gleaming,
เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
Here came the wise men from orient land.
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย
The King of kings lay thus in lowly manger,
เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา
In all our trials born to be our Friend;

บัญญัติพระเจ้า สั่งสอนให้เราจงรักกัน
Truly He taught us to love one another,
และบัญญัตินั้น คือความรักสามัคคี
His law is love and His gospel is peace;
เชื่อพระเยซู จึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน
Chains shall He break for the slave is our brother,
ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
And in His name all oppression shall cease.
เราจึงร้องเพลง แสดงยินดีกตัญญู
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
ให้เราเชิดชูและสรรเสริญองค์พระเยซู
Let all within us praise His holy name.