เพลง เป็นความยินดี  

C              C/E    F           G
    เป็นความยินดีที่ฉันได้เข้ามา    
              C                G7 
ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
C             C/E    F           G
  เป็นความยินดีที่ฉันได้เข้ามา
        C          G        C     
 ในนิเวศน์ด้วยใจที่ชื่นชม
    C                    C/E       F   G  
* สรรเสริญพระนามพระองค์    
 C               C/E       F    G 
สรรเสริญพระนามพระองค์
 C               C/E       F    G             
สรรเสริญพระนามพระองค์    
             C  
ชั่วนิจนิรันดร์