เพลง เป็นของพระองค์   To You Alone

Intro: C2 G/B C2 G/B                                          
    C2          G/B       C2               G/B                     
1.ทุกหัวเข่ากราบลง และทุกลิ้นร้องออกนาม                                          
 Bb2         F/A        Dsus4   D                            
ว่าพระเจ้ากษัตรา คือพระเยซู                                          
  G                   Cmaj7   Am7D    Gsus   G              
*คำสรรเสริญแด่พระองค์ พระสิริแด่พระเจ้าของข้า                                   
  Em          Asus4    A7   D   D/C            D       
นิรันดร์กาล นิรันดร์กาล พระเกียรติเป็นของพระองค์              
  G                    Cmaj7   Am7  D   Gsus   G                     
**คำสรรเสริญแด่พระองค์ พระสิริแด่พระเจ้าของข้า                     
 Em           Asus4  A7  G      C                 D                     
นิรันดร์กาล นิรันดร์กาล สรรเสริญ...แด่นามพระองค์                     
C2                 G/B   C2          G/B                            
2.ทุกดวงตาจะเห็น ทุกดวงใจนั้นจะรู้              
  Bb2              F/A     Dsus4   D                            
ถึงความงดงามพระองค์ ทั่วโลกา (*,**)                     
G/B C2 D (x2)