เพลง เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า   Change my heart oh God

C                         Dm7
    เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า    
 G7            Cmaj7   Am7
เปลี่ยนทุกวันเวลา
                  Dm7
เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า  
    G7              C
ให้เป็นเหมือนพระองค์
E7                Am
* พระองค์เป็นช่างปั้น  
Dm7         G7   C
ข้าเป็นดินไร้ค่า
E7               Am
 โปรดเถิดข้าขอวิงวอน 
 Dm7               G7
ปั้นตามแบบพระองค์
เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า
Change my heart oh God 
เปลี่ยนทุกวันเวลา
Make it ever true

เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า
Change my heart oh God
ให้เป็นเหมือนพระองค์
May I be like You

พระองค์เป็นช่างปั้น
You are the potter
ข้าเป็นดินไร้ค่า
I am the clay

โปรดเถิดข้าขอวิงวอน
Mold me and make me
ปั้นตามแบบพระองค์
This is what I pray