เพลง เปรียบดังลมหายใจข้า   Breathe

Intro :  A2  D2/A  A2  D2/A

      A2                 D2/A  A2              D2/A     
1. เปรียบดังลมหายใจข้า  เปรียบดังลมหายใจข้า    
 A2 E/G# F#m  E  D2  F#m     E     
   ผู้ทรงบริสุทธิ์         ประทับ       ในข้า    
 A2                D2/A  A2              D2/A     
 เปรียบดังมานาของข้า  เปรียบดังมานาของข้า    
 A2  E/G#  F#m E     D2  F#m    E     
 พระคำของพระองค์    ทรงตรัสใน      ใจข้า    
    
          A2  E/G#  F#m  E           D2    F#m    E     
** และข้า .............      โหยหาเพียงพระองค์    
      A2  E/G#  F#m  E        D2        F#m    E     
 และข้า .............     ต้องการเพียงพระองค์    
                 D2   F#m  E     
 โหยหาเพียงพระองค์    
                 D2    F#m  E     
 ต้องการเพียงพระองค์
Intro :  A2  D2/A  A2  D2/A

      A2                 D2/A  A2              D2/A     
1. This is the air I breathe.  This is the air I breathe    
 A2 E/G# F#m  E  D2  F#m     E     
 Your holy presence living in me    
 A2                D2/A  A2              D2/A     
 This is my daily bread.  This is my daily bread    
 A2  E/G#  F#m E     D2  F#m    E     
 Your very word spoken to me    
    
          A2  E/G#  F#m  E           D2    F#m    E     
** And I …….  I'm desperate for you    
      A2  E/G#  F#m  E        D2        F#m    E     
 And I …….  I'm lost without you    
                 D2   F#m  E     
 I'm desperate for you    
                 D2    F#m  E     
 I'm lost without you