เพลง เธอจะอยู่ข้างของใคร   Whose Side are You Leaning on?)

C               G     C                            
**เธอจะอยู่ข้างของใคร?
                     G(C)                                                        
อยู่ข้างๆ พระเยซู!! (x2)
          C                                                        
1.ฉันอยู่ ฉันอยู่ ฉันอยู่ ฉันอยู่
                      G(C)                                                        
อยู่ข้างๆ พระเยซู (x2)                                                        
         C                                                        
2.หนูอยู่ หนูอยู่ หนูอยู่ หนูอยู่                                   
                      G(C)                                                        
อยู่ข้างๆ พระเยซู (x2)