เพลง ฮาเลลูยา   Angus Dei

INTRO: A                                                 
           A              E    D                                           
1.ฮา...เลลูยา  ฮา...เลลู..ยา                                   
                A                                          
เพราะผู้ทรงฤทธิ์เดชาครอบครอง (x2)                                          
   A    D E A      E     A                                          
2.ฮา...เลลูยา            บริสุทธิ์   บริสุทธิ์                                   
     D    A          E                                          
คือองค์พระเจ้าผู้สูงสุด                                                 
                  D                                                    
องค์พระเมษโปดก   องค์พระเมษโปดก                                          
                  A                                          
เพราะพระองค์บริสุทธิ์   บริสุทธิ์                                          
    D     A          E                                          
คือองค์พระเจ้าผู้สูงสุด                     
                   D                            
องค์พระเมษโปดก   องค์พระเมษโปดก                            
   E   A                     
อา...เมน