เพลง ฮาเลลูยา (ร้องเพราะรักพระองค์)   Hallelujah

G            D            Em                     
*ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา                            
 C                     
ร้องเพราะรักพระองค์                     
    G             D            Em                     
ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา  ฮาเลลูยา                            
 C                     
ร้องเพราะรักพระองค์                            
                    D                         Em                     
1.ความรักพระองค์ยิ่งใหญ่ดุจดังภูเขากว้างไกล                            
            D                             C                     
ที่ไม่เคยผันเปลี่ยนไป ให้ลูกยืนมั่นคง                            
                  D                        Em                     
ความรักพระองค์เกินใครยกชูลูกขึ้นสูงไว้                     
               D                        C                     
เมื่อรักนั้นโอบลูกไว้ ลูกไม่เคยกังวล (*)              
                          D                  Em                            
2.ความรักพระองค์ในใจ ทำให้ลูกสุขสดใส                                          
               D                C                            
ความยินดีเบิกบานใจ ลูกรับรู้ทันที                                          
             D                                          
ทุกครั้งใดที่ลูกพบ                                          
                 Em                                          
ความดีพระองค์งามงด                                                        
                D                          C                     
จึงสัมผัสว่าได้พบเพลงพระองค์ในใจ (*)                                          
                    D                          Em                     
3.ความรักพระองค์ยิ่งใหญ่ดุจดังภูเขากว้างไกล                                   
            D                          C                     
ที่ไม่เคยผันเปลี่ยนไป ให้ลูกยืนมั่นคง
                 D                        Em                                          
ความรักพระองค์เกินใครยกชูลูกขึ้นสูงไว้              
                D                         C               
เมื่อรักนั้นโอบลูกไว้ แกร่งในรักพระองค์ (*)