เพลง ฮาเลลูยา พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว   Jesus is Alive

G7         C       G                                   
1.ฮาเลลูยา พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว              
 Gm                                                        
ทรงมีชัยเหนือความตาย                            
        Asus                A                                          
และสุสานไม่มีความหมาย                            
       Dm       
พระเยซูเป็นอยู่นิรันดร์              
             F   Dm                                                        
ทรงพระชนม์อยู่                            
F       Dm                                                 
ทรงพระชนม์อยู่                                                 
               C                                                        
2.ทรงเป็นอัลฟา และโอเมกา                            
         G                                          
เบื้องต้น และเป็นเบื้องปลาย                                   
      Gm                                                 
คำสาปของบาปถูกทำลาย                     
           Asus       A                                          
และเรามีชีวิตเป็นไท                                          
       Dm                                                 
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว                                   
             F   Dm                                          
ทรงพระชนม์อยู่                                    
              F  Dm(G)                            
ทรงพระชนม์อยู่ (ซ้ำ ข้อ 1,2,2)                                   
          Dm            F    G    C                                          
(ฮาเลลูยา พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว)