เพลง ฮาเลลูยา พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว   Jesus is alive

Am                                             
แผ่นดินสั่นไหว..ทั่วแหล่งหล้า       
E       
ท้องนภามืดมิด
Am                                                    E       
ทุกทุกคนที่เคยเดินเคียงต่างหลีกหนีหาย
Am                   F       
เขาได้ตรึงพระผู้ไถ่
 Am                      F       
และนำไว้ในอุโมงค์
ผู้เป็นชีวิตและความหวังใจ
               E       
ได้จากไปและไม่กลับคืน
Am                                                           
ซาตานร้องอย่างมีชัย 
E                                    
ที่โกละโกธา
                                                          F       
เพราะมันคิดว่ามันได้รับ ชัยชนะเหนือผู้ไถ่
               Am              
และเช่นกัน พวกลูกสมุนของมัน
F                                                       
ต่างกรีดร้องอย่างดีใจ
F                                             
โอ้..พวกมันจะรู้อะไร
E                                      Am       
ว่าวาระสุดท้ายกำลังจะมาถึง
       
               F                               Am       
1.เวลาเช้าในวันอาทิตย์ เหมือนพระองค์ได้ตรัส
     G       
พระองค์ทำลายคำตาย ความบาป
             F       
และทรงฟื้นกลับคืนอีกครา
 Am                 F        G       
เดี๋ยวนี้คือเวลา เริ่มต้นใหม่
              Dm                        F             G       
และอาณาจักรของพระองค์มั่นคงเป็นนิตย์
              
            F                                 Am       
2.เป็นผู้เริ่มต้นแห่งความเชื่อของพวกเรา
        G       
ศิลาที่เคยถูกทิ้งร้าง
                   F       
ถูกทิ้งขว้างกลับกลายมีชัย
    Am                    F        
ความตายได้พ่ายไป
            Am         F       
เหล็กไนอยู่ที่ไหน
           F  Dm     F  G       
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
   C                                 G       
ที่ปรึกษาอัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
      Gm       
เป็นพระบิดานิรันดร์
        Asus            A       
เป็นสันติราชผู้เลิศเกินใคร
       Dm       
พระคำดำรงนิตย์นิรันดร์
              F       Dm             F    G       
ทรงพระชนม์อยู่ ทรงพระชนม์อยู่ (*)