เพลง องค์พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกร  

G        Em   Am         D7
    องค์พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกร
           Bm7       Em    Am     D
ทรงยิ่งใหญ่ เหนือนามใดใด ในโลกา
         G       Em    Am          D7
   โอ้ องค์พระเจ้า ผู้ทรงเกรียงไกร
    Em              C          D7
   ด้วยสิ้นสุดหัวใจ   สรรเสริญ
  G Bm7  Em C       Bm7     C D7
พระเจ้ายิ่งใหญ่  เหนือนามทั้งปวง     
 G Bm7 Em    Bm      C
ทรงบริสุทธิ์ สมควรรับการ
       D7      G
สรรเสริญ นิรันดร์