เพลง องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์  

D              G
    องค์พระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ 
             D                     A7
และแผ่นดิน โดยฤทธานุภาพ 
 D              G
องค์พระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ 
             D               A7        D
และแผ่นดิน โดยพระหัตถ์พระองค์
      D                              F#m
    ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า 
 G           A7                 D
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์
 D                         G
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงฤทธื์ 
                              D
เหนือนามพระนามใดใด
 D  Bm     Em         A7
ไม่มีสิ่งใด เกินกำลังพระองค์
 D           A7                 D
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า