เพลง องค์พระเจ้าทรงเกียงไกร  

Intro: B  E  F#  E (2)
 B          E7                 F#4 F#
    สิ่งในโลกแซ่ซ้องสรรเสริญ
  B                    E7        F#4     F# 
นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง
G#m E                     F# 
 สาธุการแด่องค์เที่ยงธรรม
G#m F#      E F#4 E F#4    
พระเยซูพระบุตร
 B          E7            F#4
    สิ่งในโลกซ้องสาธุการ
B      E                    F#4 F#
 แต่มนุษย์พระเจ้าต้องการ
G#m     E                      F# 
 ทรงประสงค์จะทรงครอบครอง
    G#m  F#   E  F#4 E F#4     
ประทับในใจนิรันดร์
                 B                  E7
         * องค์พระเจ้า ทรงเกรียงไกร
        F#            E     
ทั้งโลกาและเมืองสวรรค์
              G#m      F#
       เปล่งเสียงร้อง สาธุการ     
                  F#
พระนามพระองค์
                 B                  E7 
           องค์พระเจ้า ทรงเกรียงไกร 
       F#             E   
สรรเสริญ ซ้องสาธุการ
            G#m 
       เพราะพระองค์
            E7              F# 
เราจึงมาสาธุการพระนาม
( E  G#m   F#m)
(สาธุการพระนาม)
 B       E7                F#4 F#
    เราถวายจิตและร่างกาย
B          E                   F#4 F#
 แด่พระคริสต์จวบจนชีพวาย
G#m      E               F#
 โปรดให้ไฟจุดภายในใจ
G#m F#  E                   F#     
 เพื่อจะสัมผัส และเพื่อเข้าใจ (*)
      B E7 F#4 F# 
    พระองค์บริสุทธิ์
                  G#m
โลกซ้องสรรเสริญ     
                  F#4 F#
โลกซ้องสรรเสริญ (4)(*)