เพลง องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่   What a Mighty God We Serve

C                                                        
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่       
                                      G                                                 
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร                                   
C                   Am       
ชาวสวรรค์และโลกา       
C                   Am                     
พากันร้องสรรเสริญว่า                                          
Dm                  G        C              
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่