เพลง องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่   what a mighty God we serve

D
    องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
                                     A7
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร     
 D                      Bm
ชาวสวรรค์ และโลกา     
 D                  Bm
พากันร้อง สรรเสริญว่า     
 D                    A7     D
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
     D
    เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่     
                                 A7
เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร
  D                  Bm
ชาวสวรรค์ และโลกา     
 D                  Bm
พากันร้อง สรรเสริญว่า
 D                A7     D
เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
What a mighty God we serve
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร
What a mighty God we serve

ชาวสวรรค์และโลกา 
พากันร้องสรรเสริญว่า
Angels bow before Him, 
heaven and earth adore Him
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
What a mighty God we serve

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่
What a mighty God we serve
เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร
What a mighty God we serve