เพลง องค์พระเจ้า องค์บริสุทธิ์  

G   Em    Am     D7               G   Em   Am       
1.องค์พระเจ้า        องค์บริสุทธิ์และองค์อัศจรรย์                            
            D7           G B7 Em     Am       
องค์จอมราชา       พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่                                   
           D7              G        Em   Am              
ขอสรร(ระ)เสริญและเทิดทูนพระนาม                                   
         D7             G    B7     Em       
ขอให้พระเกียรติจงเป็นของพระองค์                            
  Am  D7 G                            
ชั่วนิจนิรันดร์                            
         E7     Am    D7                                   
*ร้องว่าฮาเลลูยา  อาเมน                                   
             G         Em                            
ร้องว่าฮาเลลูยา  อาเมน              
               Am                                   
ร้องว่าฮาเลลูยา                                                        
             D7              G                     
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ (X2)