เพลง องค์ผู้อัศจรรย์   God Of Wonders

 Intro :  Esus  F#m7  D2  Esus  F#m7  D2         
   

Esus F#m7     D2            
1. พระผู้ทรงสร้างโลกา              
Esus F#m7     D2            
    แผ่นน้ำ นภา พื้นดิน              
Esus         F#m7       D2            
    สวรรค์เป็นที่ประทับของพระองค์            
Esus    F#m7   D2            
         พระสิริแด่ผู้สูงสุด                   
            
    A                            Esus            
** องค์ผู้อัศจรรย์เหนือมวลหมู่ดาว        
             Bm7    D(add9)            
    พระองค์บริสุทธิ์  บริสุทธิ์        
       A                    Esus            
    ฟ้าสวรรค์ป่าวร้องพระบารมี        
             Bm7    D(add9)            
    พระองค์บริสุทธิ์  บริสุทธิ์        
 D(add9)  E/D    D            
    ครองพื้นฟ้าและโลกา (ครองพื้นฟ้าและโลกา)    

 

Esus F#m7      D2                                            
2.    ยามรุ่งเช้าของวันใหม่                                        
Esus    F#m7    D2                                            
      ข้ายินดีเมื่อเห็นแสงทอง                                        
Esus   F#m7     D2                                            
    เมื่อข้าหลงในทางที่มืดมน                                        
Esus   F#m7     D2                                            
    ข้าจะร้องออกนามพระองค์                                        
                                                      
    Bm7            D(add9)                                            
B. ฮาเลลูยา  แด่พระเจ้าเหนือฟ้าและโลกา                                        
                                  
 [Instrumental] :  A  Esus  Bm7  D(add9)  x2                       
                                       
                                            
     A                         Esus                                            
** องค์ผู้อัศจรรย์เหนือมวลหมู่ดาว                                        
           Bm7     D(add9)                                            
    พระองค์บริสุทธิ์  บริสุทธิ์                                        
    A                              Esus                                            
    โอ้ พระเจ้า โปรดเผยพระทัยแก่ข้า                                        
      Bm7    D(add9)                                            
    พระเจ้า ยึดข้า    ล้อมข้า
Intro :  Esus  F#m7  D2  Esus  F#m7  D2         

1. Lord of all creation  
    Of water, earth and sky  
    The heavens are Your tabernacle  
    Glory to the Lord on high   

** God of wonders beyond our galaxy     
    You are holy, holy   
    The universe declares Your majesty   
    You are holy, holy      

2. Early in the morning   
    I will celebrate the light    
    When I stumble in the darkness
    I will call Your name by night        

B. Hallelujah, To the Lord of heaven and earth        

[Instrumental] :  A  Esus  Bm7  D(add9)  x2

** God of wonders beyond our galaxy     
    You are holy, holy   
    Precious Lord, reveal Your heart to me                                        
    Father, hold me, hold me