เพลง องค์ผู้ทรงพระชนม์  

Intro: E / D E / D
      E 
    สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
                            D  
สรรเสริญองค์พระเยซู
 A                             E   
สรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไถ่
 A                  B  
องค์ผู้ทรงพระชนม์ (2)
             C#m         C+/C     
    เยินยอพระเกียรติ  พระองค์
 E/B            F#7/Bb  
พระผู้ทรงชอบธรรม
        F#m E/G#    
พระองค์ยิ่งใหญ่  
 A     Bsus    B
ประทับบนบัลลังก์
   E               D   
* คำสรรเสริญสาธุการ
 A        E 
คำโมทนาพระคุณ
 C#m              D                     B
พระสิริ  จงเป็นของพระองค์ เป็นนิตย์
     E               D          
    ขอซ้องสรรเสริญพระนาม
  A           E         
พระองค์ผู้ทรงพระชนม์
 C#m                     D    
ถวายเกียรติองค์พระเยซู
 B              E 
พระเจ้าของข้า