เพลง หากจะรัก  

             G    D             CB7         G D         Em
1. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ ไม่จำสิ่งผิดให้จิตขื่นขม
            C     B7                AmD          G            C               D
รักที่เคยชมคงไม่ต้องช้ำตรอมตรมภิรมย์ใจภักดิ์รักไม่จืดจางให้ห่างหาย
             G        D                CB7                  GD             EmD
2. หากจะรักความรักย่อมอดทนนาน เหมือนดังไม้บ้านรับรุ่งอรุณกาล
            C          Em               AmD         G         C           G
แม้มีเมฆินทร์เมฆหมอกพายุทุกข์ทนก็ยังยืนต้นมีความหวังรับตะวันมา
                 GD           G                 C          Em                D
... เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขมต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว
                 GD              CB7                C                     D
ความรักพระองค์มั่นคงแน่นอน เหมือนดังอักษรที่จารึกไว้ชั่วนิรันดร
             G    D             CB7         G D         Em
3. หากจะรักจงรักอย่างพระเยซู ผู้พลีชีวีบนที่บูชา
          C       Em               AmD               G         C            G
แม้วันเวลาเนิ่นนานผ่านพ้นเพียงไร ทรงไม่แปรผันดังรักโลกนี้ที่รวนเร