เพลง หัวใจเราจะสรรเสริญ  


 
Intro:
G        C        D        C        G        C        D        C        G        C        D        C        G        C        D        C 
                                                                                                                        
 
Verse1:
        G        C        D 
เว       ลานี้                
        C        G        C        D        C 
ไม่มีอะ       ไรที่จะดี       มากไปกว่า                      
        G        C 
ที่จะร่วม       สรรเสริญ       
D        C        G        C        D        C 
ให้กับพระ       องค์ผู้ทรงพระ       เมตตา                       
 
 
Pre-chorus:
Em 
เตรียมตัว เตรียมใจ
        A7 
เตรียมถ้อย       คำ เตรียมสายตา
        C        Dsus4 
และ       ร้องให้สุดเสียง ไปบน       ฟ้า
 
 
Chorus:
        G        C        D 
ว่า       สรรเสริญ       หัวใจเราจะ       สรรเสริญ
C        G 
พระเยซูทรง       ยิ่งใหญ่
C        D        F        C 
เป็นราชาเหนือ       ราชา              
G        C        D 
สรรเสริญ       หัวใจเราจะ       สรรเสริญ
C        G 
ถวายองค์พระ       บิดา
C        D        C        G 
ผู้       ทรงเดินนำ       หน้าชีวิต       ฉัน
G        C        D        C        G        C        D        C 
                                                        
 
Verse2:
        G        C        D        C        G        C        D 
ต่อ       จากนี้               ไม่มีอะ       ไรที่จะดี       ยิ่งไปกว่า               
        C        G        C 
ที่จะ       ใช้ชีวิตเพื่อ       สรรเสริญ       
        D        C        G        C        D        C 
ให้กับพระ       องค์ผู้ทรงพระ       เมตตา                       
 
 
Ending:
G/B        C        D        Em