เพลง หลายเสียงแต่ใจเดียวกัน   นี่คือเวลาที่เราจะร้อง

Intro : F#m E / F#m D / F#m E / D D
F#m    E              D      A         F#m      E                       D         D
นี่คือเวลาที่เราจะร้อง เพลง              สาธุการพระนามพระองค์
F#m    E            D         A         F#m      E                  D         D
นี่คือเวลาที่เราจะน..มัสการ              อธิษฐานต่อพระบิดา
              A                            E                     D
              หลายเสียง แต่ใจเดียวกัน เปล่งเสียงสรรเสริญ
A                E                     D
              เยินยอองค์พระเยซู  พระเจ้าของเรา
         A                       E                          D
หลายเสียง แต่ใจเดียวกัน เปล่งเสียงสรรเสริญ
A             E                   D              D
ถวาย ทั้งกายและใจ นมัสการ             (ซ้ำทั้งเพลงอีกรอบ)

SOLO :  F#m E / F#m D / F#m E / D D
A                            E                     D
              หลายเสียง แต่ใจเดียวกัน เปล่งเสียงสรรเสริญ (x2)
          A                 E           F#m                    D
เราชูมือพร้อมๆ กัน  สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่
           A                  E                      D
เราโห่ร้องถึงฟ้าสวรรค์ยกย่องพระนาม (x2)