เพลง หยุดนิ่ง   Still

INTRO: F Am C G (x2)                                          
    C  Em Am   F   Dm   G                                          
1.ซ่อนลูกไว้ ใต้ปีกพระองค์                                          
 C  Em  Am     F        Dm    G                            
ปกลูกเถิด ด้วยหัตถ์อันทรงฤทธา              
                      F       G       C                     
*เมื่อทะเลคลื่นลมพัดโหมเข้ามา                                          
                  F      G        Am                            
ลูกจะเหินขึ้นฟ้าไปกับพระองค์                     
                 F            G        C                     
พระบิดาพระองค์ทรงเหนือทุกสิ่ง                                          
              F            G       F (C)                     
ลูกจะหยุดนิ่งและขอไว้วางใจ                                                 
     C Em   Am    F  Dm    G                            
2.สงบพักใจ ภายในพระคริสต์                            
 C  Em   Am       F     Dm     G                     
โดยเงียบกริบ วางใจในฤทธิ์เดชา