เพลง หมดทั้งชีวิต   I offer my life

หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้าฯ มี
ข้าฯ ขอวางลงจำเพาะพระพักตร์พระองค์

ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม
ยินดีหรือทุกข์ใจ มอบไว้แด่พระองค์

พระเจ้าข้าฯ มอบถวายทั้งชีวี
ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ

พระเจ้าข้าฯ มอบทุกวันคืนที่มี
เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย 
พระเจ้าข้าฯ มอบชีวิตถวาย

สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ
ทุกความต้องการ
และทุกๆ ความใฝ่ฝัน

ทุกความหวังใจ และในทุกแผนการ
ชูมือและใจข้าฯ
ถวาย...แด่พระองค์
หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้าฯ มี
All that I am, all that I have
ข้าฯ ขอวางลงจำเพาะพระพักตร์พระองค์
I lay them down before You, O Lord

ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม
All my regrets, all my acclaim
ยินดีหรือทุกข์ใจ มอบไว้แด่พระองค์
My joy and my pain, 
I'm making them Yours.

พระเจ้าข้าฯ มอบถวายทั้งชีวี
Lord, I offer my life to You
ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ
Everything I've been through use it for Your glory

พระเจ้าข้าฯ มอบทุกวันคืนที่มี
Lord, I offer my days to You
เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี
Lifting my praise to You
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย 
As a pleasing sacrifice
พระเจ้าข้าฯ มอบชีวิตถวาย
Lord, I offer You my life

สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ
Things in the past, things yet unseen
ทุกความต้องการ
Wishes and dreams
และทุกๆ ความใฝ่ฝัน
That are yet to come true

ทุกความหวังใจ และในทุกแผนการ
All of my hopes, all of my plans
ชูมือและใจข้าฯ
My heart and my hands are
ถวาย...แด่พระองค์
Lifted to You