เพลง หนึ่งเดียว   One Thing

One Thing Hillsong 2015
Intro |F// G // | Am // C/E // |

[Verse 1]
 F                 G                       Am
ข้ารับรู้เรื่องราว บนโลกนี้เกินพอ
        C/E
เพียงสัญญาที่ว่างเปล่า
F                     G                     Am
ข้าต้องการจะเติมจิตใจข้าให้เต็ม
      C/E
และยังคงกระหายอยู่
F                   G                       Am G
แต่บ่อน้ำพระองค์ ไม่มีวันจางหาย
F                G                             Am
เป็นน้ำแห่งชีวิต โดยโลหิตพระองค์

[คอรัส]
    G     C       G                             Am
ที่ข้าได้รู้คือ ทุกๆ สิ่งช่างไร้ความหมายหาก
F                          C
พระเยซูไม่ได้เป็นที่หนึ่ง
G                              Am
คือพระองค์ที่ข้าต้องการ
F
ชีวิตข้าต้องการพระองค์

[Verse 2]
F               G                                Am
สิ่งเดียวที่ต้องการ และข้าเฝ้ารอคอย
       C/E 
เพียงได้รู้จักพระองค์
F                   G
จะมองที่พระองค์ 
                      Am
และไปเมื่อทรงนำ
    C/E
ข้าขอทำตามพระองค์ 
F                G                         Am G
ทุกสิ่งในโลกา ไม่อาจมาสั่นคลอน
F               G                               Am
ข้าวางทุกสิ่งลง เพื่อแบกรับกางเขน

[บริดจ์]
                   C   G Am F
ข้าร้องว่า... โว... โว...
           C                        G
ทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อพบพระองค์
        Am                 F
มอบถวายชีวิตของข้า
                    C   G Am F
ข้าร้องว่า... โว... โว...
             C                        G
ด้วยทั้งสิ้นทั้งหลายที่ข้ามี
        Am               F
เพื่อนมัสการพระเจ้า
One Thing Hillsong 2015
Intro |F// G // | Am // C/E // |
Verse
F                   G 
I tasted the world
                               Am 
Seen more than enough
      C/E 
It's promises fleeting.
F                       G                            Am
Of water and wine I emptied the cup
        C/E 
And found myself wanting
F                       G                               Am G 
But there is a well that never runs dry
F                      G                                Am
The water of life, the blood of the Vine

Chorus
         G       C
And all I know is
G                                         Am
Everything I have means nothing 
     F                                   C
Jesus, if You're not my one thing 
G                                      Am
Everything I need right now
F
All I need is You right now

Chorus 2
F                 C 
'Cuz all I want is
G                                       Am
Everything you are and nothing
     F                                  C 
Jesus if you're not my one thing
            G                         Am
Everything to me right now

Verse
F                           G
Just one thing I ask 
                         Am 
And this I will seek
    C/E 
If only to know You
F                             G
To be where You are
                                 Am 
And go where You lead
       C/E 
My God, I will follow
F                                G                                  Am G
The things of this world, I've counted as loss
F                  G                               Am 
I lay it all down to take up this cross

Chorus
Chorus 2
Bridge

                      C       G Am  F
And I'll sing, Whoa, whoa
                 C                            G
I want nothing but to know you
                   Am                F
And to be with You, my God
                      C.      G Am  F
And I'll sing, Whoa, whoa
                           C                  G
And with everything within me
                Am                 F
I will worship you my God

Chorus
Instrumental
|F // G // | Am // C/E // |

Chorus
Chorus 2
Bridge