เพลง หนึ่งหมื่นเหตุผล   10,000 Reasons

อินโทร : G // D // A/ C# // Bm // G // D // Asus // A //

                 G           D      A         Bm    G                  D           A
** วิญญานข้า สาธุการ องค์..พระเจ้า  สรรเสริญพระนาม วิสุทธิ์
                G             Bm G      A     Bm      G      A           Dsus D 
เปล่งเสียงร้อง สิ้นสุดใจ จิต..วิญญาณ (ข้า)นมัสการ พระนาม

     G         D               A             Bm        G      D       A            Bm
ตะวันยามเช้า ได้ส่องแสงของวันใหม่ อีกครั้งที่ใจ ข้าร้อง สรรเสริญ 
     G         D              A                 Bm   G                   D                  A            D
ไม่ว่ามีสิ่งใด พัดผ่านไปหรือทนเผชิญอยู่ ข้ายังคงสรรเสริญ จนเมื่อถึงยามเย็น

         G          D                A             Bm        G          D                 A       Bm
ความรักมากมาย ทรงอดกลั้นความพิโรธ พระนามยิ่งใหญ่ และพระทัยงดงาม
         G      D                     A             Bm   G                     D              A     D
ความดี ของพระองค์ทำให้ข้า ร้องสรรเสริญ หนึ่งหมื่นเหตุผล ที่หัวใจข้ารู้ดี

     G     D              A           Bm      G         D              A            Bm
ในวันที่ข้า สิ้นเรี่ยวแรงและล้มลง เวลาของข้า เดินมาถึงปลายทาง
     G             D              A                 Bm   G               D                    A           D
และจิตวิญญาณข้า ขอสรรเสริญจนเรื่อยไป ตลอดหมื่นปี และจวบจนนิจนิรันดร์
        G      A           Dsus D       G      A           Dsus D
(ข้า)นมัสการ พระนาม        (ข้า)นมัสการ พระนาม