เพลง สรร....ระ..เสริญ   Praise Him

Intro: C G Am (x2)       
   C   G   Am       G     Am       
*สรร....ระ..เสริญ สรร....ระ..เสริญ
      G    F     C      G    C       
สรร....ระ..เสริญ สรร....ระ..เสริญ       
     C       G           
1.เรารวมเป็นกายเดียว
  G                  C       
ใจเดียวมอบให้พระองค์
    Am         Em       
ได้ยินเสียงสวรรค์
     Dm               G       
ร่วมกันสรรเสริญพระองค์
       C     G       
เขาร้อง โฮซันนา
      F                C       
แด่จอมราชาฟ้าเบื้องบน
     Am         Em       
เราจึงมาร้องสรรเสริญ
    Dm             G       
ยกเสียงขึ้นต่อพระองค์
    C          G                                   
2.เราเป็นบุตรธิดา                                                 
  F                 C              
เรามาเสาะหาพระองค์                                                        
 Am    Em                                   
ด้วยใจที่กล้าหาญ                     
  Dm                      G                                           
กราบกรานต่อพักตร์พระองค์
C      G                                   
ด้วยใจนมัสการ                                                 
  F               C                                   
เฝ้าฟังดำรัสพระองค์                                                        
  Am     Em                            
โอ้ องค์พระบิดา                            
  Dm              G              
เรามาร้องด้วยชื่นชม